THE TELETHON WITH MORE REVENUE PER CAPITA IN THE WORLD

Official World Record certifies that the TV3 (National television of Catalonia) Telethon is the Telethon with more revenue per capita in the world in its 2012 edition .

The telethon in 2012 ended with a historic marker of € 12,387,634 , this means a contribution of € 1.64 per inhabitant , far above other telethons around the world , such as Chile ( € 1.43 ) and France ( € 1.23 ) , which puts it in first place of the Telethon charity that are around the world , according rate per capita.

Donations reached until 31 March 2013 to promote cancer research. So the 21th edition of the TV3 telethon is the highest collection in the history of the program.

TV3 telethon again beat his own record collection and finally closed the scoring edition 2012 with € 12,387,634 , a historic figure in the 21 years of the project. Thousands of donations from citizens,  institutions and companies, and wide mobilization carried out by civil society have made possible this new landmark that will open new avenues for the treatment and cure of cancer.

If the 2012 telethon collection represents a record – was 3.4 million higher than the maximum number of 2011  – Social participation also was more intense than in previous years and was back to surpass registered activities marking new record in support of this project. 2221 popular activities are organized by organizations, associations and social collective, cultural and sporting entities of the country, in an involvement that shows that amazing grew by 21 % compared to 2011. Only this spontaneous citizen movement contributed 2.2 million euros.

The album of the TV3 telethon, which sold 200,000 copies in one day , also made an international record , as It became the best selling album worldwide in a single day , as happened in the 2011 edition . The book of the TV3 telethon sold over 10,000 copies , and also contributed towards this success . In 21 editions , TV3 telethon has raised 119,004,096 million, and this has become so in one of the engines of scientific research in the country and an effective platform for spreading awareness and about social diseases treated . And all thanks to the trust of a society committed to the project, each year despite the economic difficulties .

The 2013 edition of TV3 telethon will be held on December 15 and will focus on neurodegenerative diseases.

OWR will closely follow the TV3 telethon 2013 and if it breaks a new record will be registered by our organization.

 tv3 marato world record

 

NOTA DE PREMSA

Official World Record certifica que La Marató de TV3 és la telethon (marató) amb més recaptació per habitant  del món  en la seva edició del 2012.

L’organització internacional registra gratuïtament el rècord a la Fundació de La Marató de TV3.

La Marató 2012 va tancar amb un marcador històric de 12.387.634€, això significa una aportació de 1.64€ per habitant, molt per sobre d’altres maratons d’arreu del món, com la de Xile (1,43€ per habitant) o França (1.23€ per habitant), fet que la col·loca en primer lloc del rànquing de les telethons solidàries que es fan arreu del món, segons l’índex per càpita.

Els donatius que van arribar fins al 31 de març de 2013 per impulsar la recerca contra el càncer situen el marcador de la 21a edició de La Marató de TV3 en el lloc més alt de la història del programa.

La Marató de TV3 va tornar a batre el seu propi rècord de recaptació i va tancar definitivament el marcador de l’edició 2012 amb 12.387.634 €, una xifra històrica en els 21 anys del projecte. Els milers de donatius que els ciutadans,  institucions i empreses van fer fins al 31 de març i l’àmplia mobilització protagonitzada per la societat civil han fet  possible aquesta nova fita, que permetrà obrir noves vies en el tractament personalitzat i la curació del càncer.

Si la recaptació de La Marató 2012 suposa un rècord històric – fou 3,4 milions superior a la xifra màxima del 2011  – també la participació social desplegada al seu entorn va ser més intensa que en les edicions anteriors  i es va tornar a superar marcant nou rècord d’activitats registrades en suport a aquest projecte. Mostra d’això són les 2.221 activitats populars organitzades per entitats, associacions i col•lectius socials, culturals i esportius del país en una demostració d’implicació que va créixer un 21% respecte al 2011. Només aquest moviment ciutadà espontani va aportar  2,2 milions d’euros al marcador del programa.

El disc de La Marató, del qual es van vendre 200.000 còpies en un sol dia,  també va fer rècord internacional, ja que es va convertir en el disc més venut mundialment en un sol dia, com també va passar en l’edició del 2011. Per la seva banda, el llibre de La Marató,  va vendre més de 10.000 exemplars.

En les 21 edicions celebrades, La Marató de TV3 ha recaptat  119.004.096€, i s’ha convertit d’aquesta manera en un dels motors de la recerca científica del país i en una eficaç plataforma de sensibilització i divulgació social sobre les malalties tractades. I tot, gràcies a la confiança

d’una societat compromesa amb el projecte, que cada any s’hi implica malgrat les dificultats econòmiques.

La Marató 2013: malalties neurodegeneratives

L’edició 2013 de La Marató de TV3 es farà el diumenge 15 de desembre i estarà dedicada a les malalties neurodegeneratives, segons ha decidit el Patronat de la Fundació.

Les malalties neurodegeneratives són patologies cròniques i progressives del sistema nerviós central ocasionades per la pèrdua continuada de neurones del cervell i de la medul•la espinal. L’Alzheimer, l’esclerosi múltiple, la corea de Huntington, el Parkinson, la distròfia muscular o l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) són alguns exemples del que pot provocar l’alteració dels complexos circuits neuronals. Totes elles són malalties molt invalidants pels greus canvis físics i de conducta que pateixen els malalts, que comporten una gran dependència i l’afectació directa de l’entorn familiar durant anys.

La recerca biomèdica destina grans esforços per combatre la degradació i la mort neuronal a través de diverses estratègies  terapèutiques, com ara la creació de neurones sanes a través de la modificació genètica amb cèl•lules mare o la  immunoteràpia. Però encara queda un llarg camí per recórrer i, per això, la 22a edició de La Marató de TV3 desplegarà la seva capacitat de sensibilització i mobilització social en benefici de la recerca neurodegenerativa.

Des d’OWR seguirem de molt a prop  La Marató de TV3 2013 i si es bat algun nou  rècord serà  registrat gratuïtament per Official Wolrd Record.

By |2017-01-25T10:55:47+01:00December 11th, 2013|Amazing Feats, Extraordinary, Games, Medical, Personas, Quantity, Records, Science, Size, Special Days, Stunts, Uncategorized, Weather|Comments Off on THE TELETHON WITH MORE REVENUE PER CAPITA IN THE WORLD